Riksdagens protokoll 1977/78:104 (30 mars 1978)

Riksdagens protokoll 1977/78:104

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1977/78:104

Torsdagen den 30 mars

Kl.
13.00

Förhandlingarna
leddes till en början av förste vice talmannen. § 1 Upplästes följande lill
kammaren inkomna ansökningar:

Nr
104

Torsdagen
den 30 mars 1978

Om

å

tg

ä

rder f

ö

r att d

ä

mpa infla­tionen

Till
riksdagens kammare


grund av offentligt uppdrag anhåller jag härmed om fortsatt tjänstle­dighet
från mitt riksdagsuppdrag fr. o. m. den  1  april t. o. m. den 30 september
1978. Stockholm den 20 mars 1978 Inga Thorsson

Till
riksdagens kammare

Härmed
anhåller jag om tjänstledighet fr. o. m. den 1 april 1978 till valperiodens
slut från milt uppdrag som riksdagsledamot på grund av tjänstgöring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida