Riksdagens protokoll 1976/77:130 (12 maj 1977)

Riksdagens protokoll 1976/77:130

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1976/77:130

Torsdagen den 12 maj

Kl. 
19.30

Förhandlingarna
leddes till en börian av herr tredje vice lalmannen.

Nr
130

Torsdagen
den 12 maj 1977

Åtgärder
för den manuella glasindu­strin

§
1 Åtgärder för den manuella glasindustrin (forts.)

Fortsattes    
överläggningen     om     näringsulskoltels     belänkande 1976/77:37.

Hen FAGERLUND
(s):

Herr talman! Vi
diskulerar åter den manuella glasindustrins problem här i riksdagen. För vilken
gång i ordningen kan jag inte säga, men det har bra nära varil en hel
följetong. I dag sker debatten och fallas besluten på grund av den proposition
som lagls av regeringen saml nä­ringsutskottels belänkande nr 37. Debatten och
besluten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida