Riksdagens protokoll 1975/76:121 (7-11 maj 1976)

Riksdagens protokoll 1975/76:121

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1975/76:121

Fredagen den 7 maj

Kl.
09.00

§
1 Val av fyra riksdagens ombudsmän

Företogs
val av fyra riksdagens ombudsmän.

Hert
JOHANSSON i Trollhättan (s):

Herr
lalman! Förslaget till ombudsmän är enhälligt. I överensstäm­melse med gällande
bestämmelser har samråd ägt rum med de av par­tigrupperna utsedda ledamöterna
av talmanskonferensen. Även de har enhälligt anslutit sig till förslaget.

När
JO-reformen nu skall genomföras har JO-delegationen ansett det viktigt alt
verksamheten kan bygga på erfarenhet av JO:s tidigare arbete. Därför har
delegationen varit angelägen om att justitieombudsmannen Lundvik skulle bli
administrativ chef och få vissa speciella uppgifter i överensstämmelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida