Riksdagens protokoll 1974:80 1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1974:80

Tisdagen
den 14 maj

Kl. 13.00

§   1   Justerades protokollet för
den 6 innevarande månad.

§ 2 Föredrogs, men bordlades åter finansutskottets
betänkande nr 22, näringsutskottets betänkanden nr 29 och 30 samt
inrikesutskottets betänkande nr 7.

§ 3 Energiförsörjning m. m.

Föredrogs näringsutskottets
betänkande nr 26 i anledning av proposi­tionen 1974:1 i vad avser anslag till
energiförsörjning m. m. samt motioner angående råvaru- och energiförsörjning.

I detta betänkande behandlades '

dels propositionen 1974:1 bilaga 15
(industridepartementet) punkter­na D 1-D4 (energiförsörjning) och E 14-E 18
(atomenergiverksamhet m. m.) på driftbudgeten samt I.F:1 (statens
vattenfallsverk:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida