Riksdagens protokoll 1973:150 (10 december 1973)

Riksdagens protokoll 1973:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1973:150

Måndagen den 10 december

Kl. 11.00

Nr ISO

Måndagen den 10 december 1973

Ang. meritvärde­ringen vid akade­misk befordran

§  1  Justerades protokollet för den 30 november.

§ 2 Meddelande ang. val

Herr TALMANNEN yttrade:

Jag får meddela att val av en fuUmäktig jämte suppleant i
riksbanken kommer att ske onsdagen den 1 2 december.

§ 3 Ang. meritvärderingen vid akademisk befordran

Herr utbildningsministern
ZACHRISSON erhöll ordet för att besvara herr Svenssons i Malmö (vpk) den 23
oktober framställda interpellation, nr 133, tUl herr statsrådet Moberg, och
anförde;

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har i en tUl dåvarande
statsrådet Moberg stäUd interpellation,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida