Riksdagens protokoll 1972:82 (18 maj 1972)

Riksdagens protokoll 1972:82

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1972:82

Torsdagen den 18 niaj

Kl. 19.30

Förhandlingarna leddes av herr tredje vice talmannen.

Nr 82

Torsdagen den 18 maj 1972

Åtgärder för mö-belindustrin, snickeriindustrin

m. fi.

§   1 
Åtgärder för möbelindustrin, snickeriindustrin m, fl.

Föredrogs näringsutskottels betänkande
nr 33 i anledning av proposi­tionen 1972:47 angående åtgärder för
möbelindustrin, snickeriindustrin m, fl, jämte motioner,

I propositionen 1972:47
(industridepartementet) hade hemställts att riksdagen skulle

1,   
godkänna av
chefen för industridepartementet förordade riktlinjer för åtgärder för
möbelindustrin, snickeriindustrin m, fl,,

2,   
lill
Exporlfrämjande åtgärder för möbelindustri,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida