Riksdagens protokoll 1972:60 (19 april 1972)

Riksdagens protokoll 1972:60

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1972:60

Onsdagen den 19 april

Kl, 10,00

§   1  Justerades protokollet för den 11 innevarande
månad,

§  2 Föredrogs och hänvisades
motionerna nr 1635-1637 tUl kulturutskottet, nr 1638-1642 till försvarsutskottet,
nr 1643 och 1644 tUl jordbruksutskottet, nr 1645 och 1646 tUl civilutskottet,
nr 1647 till skatteutskottet, nr 1648-1654 till jordbruksutskottet, nr 1655
till inrikesutskottet, nr 1656 och 1657 till näringsutskottet samt nr 1658 till
inrikesutskottet

§ 3 Föredrogs, men bordlades åter konstitutionsutskottets
betänkande nr 18, kulturutskottets betänkande nr 12 samt jordbruksutskottets
betän­kanden nr 14 och 16,

Nr 60

Onsdagen den 19 april 1972

Anslag till bostads­byggande,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida