Riksdagens protokoll 1972:53 (6-7 april 1972)

Riksdagens protokoll 1972:53

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1972:53

Torsdagen den 6 april

Kl. 13.00

Nr 53

Torsdagen den 6 aprU 1972

Om ändrade regler för beskattning av bostadsrätt

§ 1  Om ändrade regler för beskattning av bostadsrätt

Herr finansministern STRÄNG erhöU
ordet för att besvara herr Molins (fp) i kammarens protokoU för den 23 mars
intagna fråga, nr 141, och anförde:

Herr talman! Herr Molin har frågat när jag avser att
förelägga riksdagen sådana förslag tUl ändrade regler för beskattning av
bostadsrätt som föreslagits av bostadsbeskattningsutredningen.

Med hänsyn tUl de starka reservationer som framkommit
under remissbehandlingen och då dessutom det statsfinansiella läget inte
tUlåter att kostnaderna för förslagets genomförande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida