Riksdagens protokoll 1971:1

Riksdagens protokoll 1971:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1971:1

Måndagen den 11 januari

Kl. 11.00

§ 1  Hälsningsanförande

Sammanträdet öppnades av
representanten för Göteborg herr ERLANDER såsom den ledamot, vilken bevistat de
flesta riksdagarna, med följande ord:

Ärade kammarledamöter! I enlighet med grundlagens bud
åUgger det riksdagens äldste ledamot att hälsa er välkomna tUl
enkammarriksdagens första möte.

Vi har en ny riksdag och ett nytt riksdagshus. Men de
flesta av oss riksdagsledamöter är desamma som förut. Vi har inte ändrat oss.
Våra debatter blir väl som förut: någon gång tändande och vägledande, ofta
sakrika och upplysande, men kanske en aning omständliga. Vi har fått nya
moderniteter, som ökar riksdagens möjligheter att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida