Protokoll 2017/18:107 Onsdagen den 2 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:107

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10 och 11 april justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 maj kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 26 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:475

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:475 Brottslighet i tiggeriets spår

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida