Protokoll 2016/17:126 Torsdagen den 15 juni

Protokoll 2016/17:126

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:126 Torsdagen den 15 juni (pdf, 1 MB)
Riksdagens snabbprotokoll
2016/17:126
Torsdagen den 15 juni
Kl.

12.00–20.30
Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att

Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet och Tomas Tobé som ledamot i justitieutskottet.
Tredje vice talmannen förklarade valda till
ledamot i konstitutionsutskottet
Beatrice Ask (M)
ledamot i justitieutskottet
Tomas Tobé (M)

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2016/17:558

Till riksdagen
Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida