Protokoll 2015/16:74 Torsdagen den 3 mars

Protokoll 2015/16:74

Hela dokumentet

Protokoll 2015/16:74 Torsdagen den 3 mars (pdf, 1002 kB)
§ 1  Val av ordförande i Valprövningsnämnden

Val av ordförande i Valprövningsnämnden företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag, för tiden till dess nytt val skulle äga rum i början av nästa valperiod, till
ordförande

i Valprövningsnämnden
Annika Sandström, kammarrättslagman

§ 2  Val av ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

Val av ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag, för tiden till dess nytt val skulle äga rum i början av nästa valperiod, till
ersättare för ordföranden i

Valprövningsnämnden
Svante O Johansson, justitieråd

§ 3  Val av ersättare för ordföranden i riksdagens överklagandenämnd

Val av ersättare för ordföranden i riksdagens överklagandenämnd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida