Protokoll 2015/16:53 Fredagen den 15 januari

Protokoll 2015/16:53

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14 och 15 december justerades.

§ 2  Svar på interpellation 2015/16:235 om det nya vapendirektivet

Anf.  1  Statsrådet ANDERS YGEMAN (S):

Svar på interpellationer

Herr talman! Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att Sveriges jägare, sportskyttar och vapensamlare inte ska drabbas av det nya direktivförslaget, om jag tänker kräva en konsekvensanalys av de nya förslagen och om jag anser att det behövs hårdare regler för jägare, sportskyttar och vapensamlare i Sverige.

Det förslag som kommissionen presenterade den 18 november förra året innehåller utöver själva lagförslaget också text som förklarar, motiverar och förtydligar förslaget. Därutöver presenterade kommissionen samma dag en utvärderingsrapport
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida