Protokoll 2015/16:49 Fredagen den 18 december

Protokoll 2015/16:49

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 2, 3 och 4 december justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade

att Johan Löfstrand (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2016, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Eva Lindh (S),

att Jonas Jacobsson Gjörtler (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2016, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Ulrika Heindorff (M),

att Maria Ferm (MP) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2016, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Magda Rasmusson (MP),

att Erik Ezelius (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2016, varigenom uppdraget som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida