Protokoll 2015/16:45 Måndagen den 14 december

Protokoll 2015/16:45

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 25 och 26 november justerades.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Anders Ahlgren (C) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 11 januari 2016.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade

att Jonas Eriksson (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen från och med den 1 januari 2016 och

att Maria Ferm (MP) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen från och med den 1 januari 2016.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Maria Ferm som ledamot i riksdagsstyrelsen och Jonas Eriksson som ersättare i riksdagsstyrelsen från och med den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida