Protokoll 2015/16:39 Fredagen den 4 december

Protokoll 2015/16:39

Hela dokumentet

Protokoll 2015/16:39 Fredagen den 4 december (pdf, 310 kB)
§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 19 och 20 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2015/16:

206
Till riksdagen
Interpellation 2015/16:206 Öppenhet och transparens
av Niklas Wykman (M)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 december 2015.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 3 december 2015
Finansdepartementet
Magdalena Andersson (S)
Enligt uppdrag
Rikard

Jermsten
Expeditions- och rättschef
Interpellation 2015/16:

214
Till riksdagen
Interpellation 2015/16:214 Drivkrafter och marginalskatter
av Erik Andersson (M)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 11 december 2015.
Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida