Protokoll 2014/15:74 Onsdagen den 18 mars

Protokoll 2014/15:74

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:348

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:348 Förutsättningarna för kvinnors företagande i välfärdssektorn

av Said Abdu (FP)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 7 april 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 16 mars 2015

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2014/15:355

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:355 Mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad

av Maria Arnholm (FP)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 7 april 2015.

Skälet till dröjsmålet är redan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida