Protokoll 2014/15:58 Onsdagen den 11 februari

Protokoll 2014/15:58

Välkomsthälsning

Anf.  1  ANDRE VICE TALMANNEN:

Utrikespolitisk debatt

Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna från den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten.

§ 1  Utrikespolitisk debatt

Anf.  2  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S):

Herr talman! Ärade ledamöter! Excellenser! Mina damer och herrar! Vi lever i en ödesgemenskap, och vi gör det i en mer osäker tid.

När kammaren debatterade utrikespolitik för ett år sedan inleddes den ryska aggression mot Ukraina som utgör den största utmaningen mot euro­peisk fred och säkerhet sedan kalla krigets slut. Under 2014 fördjupades inbördeskriget i Syrien, och Isil påbörjade sin barbariska offensiv. Stats­övergrepp i öst och statssammanbrott i syd får återverkningar också för Sverige. Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida