Protokoll 2014/15:50 Torsdagen den 22 januari

Protokoll 2014/15:50

Hela dokumentet

Protokoll 2014/15:50 Torsdagen den 22 januari (pdf, 879 kB)
§ 1  Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M):

Aktuell debatt om

det säkerhetspolitiska läget i närområdet
Fru talman! En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker ställer krav på svensk utrikes- och säkerhetspolitik. För ett år sedan hade få kunnat förutspå det läge vi har i dag. Omvärlden har snabbt förändrats, och vi har nu ett akut och osäkert läge på många håll. Samtidigt ser vi en ökad militär aktivitet i Östersjön. Och det har konstaterats att det har bedrivits främmande undervattensverksamhet i vår sven­ska skärgård. Det är mot bakgrund av detta som Moderaterna i höstas begärde denna debatt. Dramatiken i omvärlden har inte minskat sedan vi begärde debatten.
Jag har tre frågor till utrikesministern.
Med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida