Protokoll 2014/15:45 Onsdagen den 14 januari

Protokoll 2014/15:45

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Partiledardebatt

Herr talman, riksdagsledamöter! I söndags deltog jag i manifestationen i Paris efter terroristattackerna mot tidningen Charlie Hebdo, mot poliser och mot den judiska befolkningen.

Det var på många sätt en mörk dag. Men alla de människor som fanns därute på gatorna, som vi såg i fönstren och som vi såg på deras balkonger – alla de som skanderade ”Vi är inte rädda” – bar på ett mycket ljust hopp.

Mitt i all bedrövelsen och sorgen fanns det en stark gemenskap, en beslutsamhet att stå upp för de demokratiska värderingarna. Människor slöt upp i hela världen, också här i Sverige.

Jag kan passa på att föra vidare president Hollandes djupa tack för allt stöd.

Den här manifestationen visar att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida