Protokoll 2014/15:20 Onsdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2014/15:20

§ 1  Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19)

Internationella frågor och utrikespolitik

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M):

Allmänpolitisk debatt

Internationella frågor och utrikespolitik

Herr talman! Vi lever i en värld som ständigt förändras. Den förändringen går nu i högre takt än någonsin. Globalisering, urbanisering och digitalisering skapar nya möjligheter och enorma utmaningar. Asiens ökade betydelse i den globala ekonomin är en av de mest grundläggande och snabba förändringarna vi har sett sedan millennieskiftet. Enligt IMF kommer Kina att passera EU som världens största ekonomi under nästa år. Redan i år har Kina passerat USA när det gäller storleken på ekonomin. Den geoekonomiska tyngdpunktsförskjutningen mot Asien är ett faktum som påverkar oss precis som övriga världen.

Världen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida