Protokoll 2014/15:100 Onsdagen den 20 maj

Protokoll 2014/15:100

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 april justerades.

§ 2  Anmälan om avskrivning av framställning

Talmannen meddelade att han den 19 maj avskrivit framst. 2014/15:RS1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2014/15:553

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:553 Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser

av Edward Riedl (M)

Interpellationen kan inte besvaras inom utsatt tid.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 19 maj 2015

Näringsdepartementet

Anna Johansson (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 4  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida