Riksdagens protokoll 2010/11:104 Onsdagen den 18 maj

Protokoll 2010/11:104

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2010/11:104 Onsdagen den 18 maj (pdf, 928 kB)
Riksdagens protokoll
2010/11:104
Onsdagen den 18 maj

Kl. 09:00 - 16:15

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 12 maj. 


2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:354
Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:354 Demokratiska värderingar i Försvarsmakten 

av Torbjörn Björlund (V)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 14 juni 2011. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet vid de svarstillfällen som finns före den 14 juni 2011 genomför förberedelser inför resa, befinner sig på resa samt sammanträder i riksdagens EU-nämnd. 

Stockholm den 13 maj 2011 
Försvarsdepartementet  
Sten Tolgfors (M) 
Enligt uppdrag 
Nils
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida