Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1994/95:77

Prop.

1994/95:77 Regeringens proposition

1994/95:77

Vissa frågor om personlig assistans och om

kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd

och service till vissa funktionshindrade

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i främst lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen (1993:389) om

assistansersättning (LASS). Förslagen innebär att ekonomiskt stöd enligt LSS

eller assistansersättning enligt LASS avseende assistans som ges av en person

som den funktionshindrade lever i hushållsgemenskap
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-10-27 Bordläggning: 1994-10-27 Hänvisning: 1994-10-28 Motionstid slutar: 1994-11-16
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (6)