Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Proposition 2010/11:133

Regeringens proposition 2010/11:133

Vissa förändringar av trängelskatten i Göteborg

Prop.

2010/11:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar av det framtida uttaget av trängselskatten i Göteborg. Dels föreslås en bestämmelse som begränsar skatteuttaget om flera betalstationer passeras under en viss tidsperiod, en s.k. flerpassageregel, dels föreslås ändringar av vissa betalstationers placering. Därutöver föreslås att skattebeloppen höjs för att kompensera det intäktsbortfall som förändringarna medför.

De nya skattebeloppen föreslås börja tillämpas den 1 januari 2015.

1

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-04-28 Bordläggning: 2011-04-28 Hänvisning: 2011-04-29 Motionstid slutar: 2011-05-13
Förslagspunkter (1)