Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess

Proposition 2016/17:95

Regeringens proposition 2016/17:95

Vissa åtgärder för en effektivare och mer

Prop.

ändamålsenlig mark- och miljöprocess

2016/17:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden i mark- och miljöprocessen. Förslagen innebär att

•prövningen i första instans av särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska flyttas från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen,

•det ska regleras att Mark- och miljööverdomstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-02-07 Bordlagd: 2017-02-14 Hänvisad: 2017-02-15 Motionstid slutar: 2017-03-01
Förslagspunkter (2)