Val till Europaparlamentet m.m.

Proposition 1994/95:154

Regeringens proposition

1994/95:154

Val till Europaparlamentet m.m.

Prop.

1994/95:154

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 1995

Lena Hjelm-Wallén

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågan om val i Sverige av företrädare i den

parlamentariska församlingen i Europeiska unionen, Europaparlamentet. Enligt det

avtal som reglerar Sveriges anslutning till unionen skall det i Sverige väljas

22 företrädare i Europaparlamentet och det första valet hållas inom två år efter

det att Sverige blivit medlem av unionen.

I propositionen föreslås att

- det första valet hålls söndagen den 17 september 1995,

-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1995-02-27 Bordläggning: 1995-03-06 Hänvisning: 1995-03-07 Motionstid slutar: 1995-03-21