Utlåning till Irland

Proposition 2011/12:119

Regeringens proposition 2011/12:119

Utlåning till Irland

Prop.

2011/12:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige och Irland har enats om ett avtal om utlåning till Irland med 600 000 000 euro med anledning av den finansiella kris som drabbat landet. Regeringen har beslutat att underteckna avtalet med förbehåll för riksdagens godkännande. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om lånet till Irland.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

3

2

Ärendet och dess beredning..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-27 Bordläggning: 2012-03-27 Hänvisning: 2012-03-28 Motionstid slutar: 2012-04-11
Förslagspunkter (1)