Utlåning till Irland

Proposition 2011/12:119

Händelser

Inlämning: 2012-03-27 Bordläggning: 2012-03-27 Hänvisning: 2012-03-28 Motionstid slutar: 2012-04-11

Hela dokumentet

Utlåning till Irland (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2011/12:119

Utlåning till Irland

Prop.

2011/12:119
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 mars 2012
Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Sverige och Irland har enats om ett avtal om utlåning till Irland med 600 000 000 euro med anledning av den finansiella kris som drabbat landet. Regeringen har beslutat att underteckna avtalet med förbehåll för riksdagens godkännande. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om lånet till Irland.
1
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

3

2

Ärendet och dess beredning..............................................................

4

3

Internationellt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)