Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade

Proposition 2002/03:151

Händelser

Inlämning: 2003-09-12 Bordläggning: 2003-09-16 Hänvisning: 2003-09-17 Motionstid slutar: 2003-10-01

Hela dokumentet

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade (pdf, 278 kB)
Regeringens proposition 2002/03:151

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till

Prop.

funktionshindrade

2002/03:151
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 4 september 2003
Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår i propositionen att ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall införas från och med den 1 mars 2004. Utjämningssystemet skall inte ingå i det ordinarie inkomst- och kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting.
För varje kommun skall en standardkostnad per invånare beräknas. Be- roende på hur den enskilda kommunens standardkostnad avviker från den för landet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)
Följdmotioner (4)