Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Proposition 2013/14:241

Händelser

Inlämnad: 2014-06-17 Bordlagd: 2014-06-17 Hänvisad: 2014-06-18 Motionstid slutar: 2014-10-06

Hela dokumentet

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (pdf, 272 kB)
Sammanfattning
Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Den här rapporten omfattar taxiverksamheten som helhet (punkt 3 i uppdraget). Transportstyrelsen
föreslår
följande.Taxiföraren ska, utifrån tillståndshavarens skyldighet vad gäller prisinformation, lämna en prisuppgift före varje färd i taxitrafik om det högsta jämförpriset för aktuellt fordon överstiger 500 kr. Prisuppgiften ska ange ett pris som inte får överstigas. Uppgiften ska lämnas senast när färden beställs och på ett beständigt sätt. Uppgiften ska sparas hos taxiföraren.Körprov för taxiförarlegitimation ska utökas med ett moment för att kontrollera sökandes förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till passagerares
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)