Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund- lagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m.

Proposition 1997/98:43

Regeringens proposition

1997/98:43

Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-

lagens tillämpningsområden barnpornografifrågan

m.m.

Prop.

1997/98:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 1997

Laila Freivalds

Pierre Schori

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen tar regeringen upp frågor som rör

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, bl.a. frågor om

grundlagarnas tillämpningsområden.

I propositionen föreslås en utvidgning av det straffbara området när det

gäller befattning med barnpornografi. I princip all befattning med

barnpornografiska bilder skall vara kriminaliserad, även innehav. Vidare

föreslås ett förbud mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1997-12-18 Hänvisning: 1997-12-18 Bordläggning: 1997-12-18 Motionstid slutar: 1998-10-12
Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (12)