Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Proposition 2013/14:214

Händelser

Inlämning: 2014-04-08 Bordläggning: 2014-04-09 Hänvisning: 2014-04-10 Motionstid slutar: 2014-04-24

Hela dokumentet

Strandskydd vid små sjöar och vattendrag (pdf, 248 kB)
Regeringens proposition 2013/14:214

Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Prop.

2013/14:214
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 3 april 2014
Fredrik Reinfeldt
Eskil Erlandsson
(Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken samt en följdändring i plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget syftar till att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och samtidigt förbättra möjligheterna till bebyggelse och andra åtgärder i sådana strandnära områden som angränsar till små sjöar och vattendrag.
Med utgångspunkt i ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet föreslås att länsstyrelsen ska få möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)