Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Proposition 1997/98:136

Regeringens proposition

1997/98:136

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Prop.

1997/98:136

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram riktlinjerna för regeringens

fortsatta arbete med att utveckla den statliga förvaltningen. Regeringens

mål är att den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rätts-

säkerhet, effektivitet och demokrati, vara tillgänglig och tillmötesgående

och därigenom vinna medborgarnas fulla förtroende. Statsförvaltningen

skall ge näringslivet goda arbets- och tillväxtförutsättningar samt vara

framgångsrik och respekterad i det internationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-03-11 Bordläggning: 1998-03-12 Hänvisning: 1998-03-13 Motionstid slutar: 1998-03-27
Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (18)