Socialförsäkringsbalk

Proposition 2008/09:200

2008/09:200

av

ringslagar.

förklaringar

förklaringar

kronor.

Innehåll

förmåner),

måner),

ringstider.

7

Innehåll

landet.

samfund.

fem

der.

om

43

Innehåll

månerna.

med

Sverige.

gram,

(TUFF),

belopp

Innehåll

fartslagen

personskadeersättning.

fartygets

svenskt

ger,

hemresa.

gäller

föräldrapenningsförmåner

denna

fjärdedels

tid

barnets

ningsnivån.

föräldrapenningsförmåner

följande

adoptera

barnets

arbete.

vård.

ägt

betar.

normal

eller

nivån.

för

ningsnivån,

arbete.

skedde,

stycket.

28

följande:

nivån.

är

föräldrapenning,

äldrapenning.

ha

om

vårda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-09 Bordläggning: 2009-06-09 Hänvisning: 2009-06-10 Motionstid slutar: 2009-09-18
Förslagspunkter (1)