Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

Proposition 2002/03:96

Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

Regeringens proposition 2002/03:96

Skattefri kapitalvinst och utdelning på

Prop.

näringsbetingade andelar

2002/03:96

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens huvudförslag innebär att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffas. Som en konsekvens av skattefriheten på vinster får kapitalförluster på sådana andelar inte längre dras av. Dessutom föreslås att området för att skattefritt ta emot utdelning på företagsägda andelar utvidgas genom att definitionen av näringsbetingade andelar ändras. En onoterad andel skall alltid anses
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-03-18 Bordläggning: 2003-03-19 Hänvisning: 2003-03-20 Motionstid slutar: 2003-04-03
Förslagspunkter (1)