Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

Proposition 2002/03:96

Händelser

Inlämning: 2003-03-18 Bordläggning: 2003-03-19 Hänvisning: 2003-03-20 Motionstid slutar: 2003-04-03

Hela dokumentet

Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar (pdf, 665 kB)
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar
Regeringens proposition 2002/03:96

Skattefri kapitalvinst och utdelning på

Prop.

näringsbetingade andelar

2002/03:96

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 mars
Göran Persson
Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringens huvudförslag innebär att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffas. Som en konsekvens av skattefriheten på vinster får kapitalförluster på sådana andelar inte längre dras av. Dessutom föreslås att området för att skattefritt ta emot utdelning på företagsägda andelar utvidgas genom att definitionen av näringsbetingade andelar ändras. En onoterad andel skall alltid anses vara näringsbetingad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)