Självförvaltning

Proposition 1996/97:119

Regeringens proposition

1996/97:119

Självförvaltning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 1997

Lena Hjelm-Wallén

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att avdrag på den ordinarie hyran som en hyresgäst får

för att utföra förvaltningsuppgifter av enklare beskaffenhet på hyresfastighet

inom ett öppet system för självförvaltning genom en ändring i

kommunalskattelagen skall undantas från skatteplikt. Undantaget gäller dock

endast till den del avdraget inte överstiger den egna lägenhetens andel av den

totala kostnaden för den aktuella förvaltningsuppgiften och under förutsättning

att samtliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1997-04-24 Bordläggning: 1997-04-24 Hänvisning: 1997-04-25 Motionstid slutar: 1997-05-12
Förslagspunkter (2)