Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Proposition 2015/16:67

Händelser

Inlämnad: 2015-12-09 Bordlagd: 2015-12-09 Hänvisad: 2015-12-10 Motionstid slutar: 2015-12-10

Avsändare

Hela dokumentet

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (pdf, 149 kB)
Regeringens proposition 2015/16:67

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den

Prop.

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i

2015/16:67

landet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 december 2015
Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagen innebär en befogenhet för regeringen att i vissa fall vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet. Det föreslås att om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)
Följdmotioner (6)