Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Proposition 2015/16:67

Händelser

Inlämnad: 2015-12-09 Bordlagd: 2015-12-09 Hänvisad: 2015-12-10 Motionstid slutar: 2015-12-10

Avsändare

Hela dokumentet

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (pdf, 149 kB)
Regeringens proposition 2015/16:67

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den

Prop.

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i

2015/16:67

landet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 december 2015
Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagen innebär en befogenhet för regeringen att i vissa fall vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet. Det föreslås att om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)
Följdmotioner (6)