Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Proposition 2016/17:85

Händelser

Inlämnad: 2017-02-15 Bordlagd: 2017-02-15 Hänvisad: 2017-02-16 Motionstid slutar: 2017-03-02

Avsändare

Hela dokumentet

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (pdf, 505 kB)
Regeringens proposition 2016/17:85

Samverkan om vård, stöd och behandling mot

Prop.

spelmissbruk

2016/17:85
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Falun den 9 februari 2017
Stefan Löfven
Åsa Regnér
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk. Ytterligare ett förslag är att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk. De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)