Säkerhetsskydd

Proposition 1995/96:129

Regeringens proposition

1995/96:129

Säkerhetsskydd

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 februari 1996

Mats Hellström

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att förordningen (1981:421) om säkerhetsskydd vid

statliga myndigheter samt personalkontrollkungörelsen (1969:446) ersätts av en

för säkerhetsskydd och personalkontroll gemensam säkerhetsskyddslag. Regeringen

föreslår att det skyddsvärda intresset för säkerhetsskyddet utvidgas så att det

förutom rikets säkerhet omfattar bl.a. ett skydd mot terrorism. Andra

förändringar i sak som föreslås är att bestämmelserna om personalkontroll skall

omfatta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1996-02-19 Bordläggning: 1996-02-20 Hänvisning: 1996-02-21 Motionstid slutar: 1996-03-11
Förslagspunkter (2)