Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Regeringens skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975

Proposition 1975:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse nr 4 år 1975

Skr 1975:4

Nr 4

Regeringens
skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975;

beslutad
den 3 januari 1975.

Regeringen
överlämnar enligt tilläggsbestämmelse 3.6.2 till riksdagsord­ningen
kommittéberättelse 1975.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

LENNART
GEIJER

I   
Riksdagen 1975. 1 saml Nr 4

Skr
1975:4                                                                2

Utdrag

JUSTITIEDEPARTEMENTET                 PROTOKOLL

vid
regeringssammanträde 1975-01-03

Närvarande:
statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Johansson,
Holmqvist, Aspling, Lundkvist,Geijer, Bengtsson, Norling, Löfberg, Carlsson,
Feldt, Sigurdsen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida