Regeringens proposition om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1975:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition nr 75 år 1975                          Prop. 1975:75

Nr 75

Regeringens   proposition   om   vissa 
organisationsfrågor m. m.  rörande försvaret;

beslutad den 27 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen ätt aniaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regerings protokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

ERIC HOLMQVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att två flottiljadministrationer
vid flygvapnet dras in. Förslaget innebär bl.a. alt Södermanlands flygflottilj (F
11) i Nyköping och Kalmar flygflottilj (F 12) läggs ner.

I propositionen läggs också fram förslag om markförvärv
för kasern-och övningsområde för det nya frédsförbandel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida