Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor

Proposition 1975:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition nr 13 år 1975

Prop. 1975:13

Nr 13

Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra
nindradiofrågor;,

beslutad den 6 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLOF PALME

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag fram om lokalradio och
stereosändningar i ljudradions riksprogram. Frågan om samhällsinformation i
radio och television Uksom om reklam i radio och television behandlas också.
Propositionen tar vidare upp rundradiorörelsens anslagsbehov för budget­året
1975/76.

Förslagen som bygger i första hand på 1969
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida