Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Proposition 2018/19:96

Regeringens proposition 2018/19:96

Polisens tillgång till underrättelser från

Prop.

Försvarets radioanstalt

2018/19:96

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk
utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitik och för kartläggning av yttre hot mot landet. Verksamheten får bara avse utländska förhållanden. Signalspaning är en metod för inhämtning som används i verksamheten.

Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26
Förslagspunkter (3)