Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Proposition 2011/12:179

Händelser

Inlämning: 2012-09-18 Bordläggning: 2012-09-18 Hänvisning: 2012-09-19 Motionstid slutar: 2012-10-03

Hela dokumentet

Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (pdf, 218 kB)
Regeringens proposition 2011/12:179

Polisens tillgång till signalspaning i

Prop.

försvarsunderrättelseverksamhet

2011/12:179
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 september 2012
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förslaget syftar till att förbättra Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens möjlighet att få uppgifter om utländska förhållanden på strategisk nivå avseende bland annat internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Förslaget innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)