Polisens register

Proposition 1997/98:97

Regeringens proposition

1997/98:97

Polisens register

Prop.

1997/98:97

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 12 mars 1998

Thage G Peterson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en polisdatalag, en lag om

belastningsregister och en lag om misstankeregister. Belastningsregistret

skall ersätta den registrering av påföljder etc. som för närvarande sker i

person- och belastningsregistret. Misstankeregistret skall innehålla

uppgifter om skäliga brottsmisstankar. Polisdatalagen skall ersätta

polisregisterlagen (1965:94) och innehålla de bestämmelser som, utöver

personuppgiftslagen, behövs för polisens verksamhet. Polisdatalagen

kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-03-20 Bordläggning: 1998-03-23 Hänvisning: 1998-03-24 Motionstid slutar: 1998-04-07
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (18)