Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Proposition 2009/10:176

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-07

Hela dokumentet

Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2009/10:176

Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för

Prop.

ökad kvalitet och trygghet

2009/10:176
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 mars 2010
Fredrik Reinfeldt
Maria Larsson
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att det ska krävas tillstånd för att enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksamhet med personlig assistans. De bestämmelser som finns i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, om tillståndsmyndighet, sanktionsmöjligheter och överklaganderätt föreslås gälla även i fråga om tillstånd för verksamhet med personlig assistans. De assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina assistenter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)