Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Proposition 2009/10:176

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-07

Hela dokumentet

Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2009/10:176

Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för

Prop.

ökad kvalitet och trygghet

2009/10:176
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 mars 2010
Fredrik Reinfeldt
Maria Larsson
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att det ska krävas tillstånd för att enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksamhet med personlig assistans. De bestämmelser som finns i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, om tillståndsmyndighet, sanktionsmöjligheter och överklaganderätt föreslås gälla även i fråga om tillstånd för verksamhet med personlig assistans. De assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina assistenter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)