Patent- och registreringsverkets organisation

Proposition 2003/04:34

Regeringens proposition 2003/04:34

Patent- och registreringsverkets organisation

Prop.

2003/04:34

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 november 2003

Marita Ulvskog

Leif Pagrotsky

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag som innebär att Patent- och registreringsverkets organisation ändras på så sätt att delar av myndighetens verksamhet förs till en ny myndighet med uppgift att handlägga frågor om registrering av företag m.m. Den nya myndighetsstrukturen och de författningsändringar som krävs föreslås träda i kraft den 1 juli 2004.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2003/04:34

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-11-19 Bordläggning: 2003-11-19 Hänvisning: 2003-11-20 Motionstid slutar: 2003-12-04
Förslagspunkter (2)