Patent- och marknadsdomstol

Proposition 2015/16:57

Patent- och marknadsdomstol

Regeringens proposition 2015/16:57

Patent- och marknadsdomstol

Prop.

2015/16:57

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 november 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bl.a. en effektiv konkurrens och ett starkt konsument- skydd. Målen och ärendena på dessa rättsområden tillhör de mest komp- licerade och omfattande som handläggs i domstol. De rättsliga och prin- cipiella sambanden mellan dem är tydliga samtidigt som domstolspröv- ningen är utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen och det låga målantalet försämrar möjligheten att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-12-01 Bordlagd: 2015-12-01 Hänvisad: 2015-12-02 Motionstid slutar: 2015-12-16
Förslagspunkter (44)