Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81

Proposition 2000/01:81

Regeringens proposition

2000/01:81

Omskärelse av pojkar

Prop.

2000/01:81

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001

Lena Hjelm-Wallén

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Lagen syftar till att

reglera sådan omskärelse av pojkar som inte är medicinskt betingad. I lagen

anges under vilka förutsättningar en omskärelse får utföras, vem som får utföra

omskärelse samt straffbestämmelser för den som utför omskärelse utan att vara

behörig. Smärtlindring blir obligatoriskt och ingreppet får utföras endast av

legitimerad läkare med den särskilda kompetens som behövs eller av person som

har fått särskilt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2001-03-21 Bordläggning: 2001-03-21 Hänvisning: 2001-03-22 Motionstid slutar: 2001-04-05
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)