om vissa personalfrågor inom försvaret m. m.

Proposition 1988/89:52

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:52

om vissa personalfrågor inom försvaret

m m                                                    Prop.

•    •                                                           1988/89:52

Regeringen
forelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 17 november 1988 for de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Roine Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att regeringen får besluta om förändringar av den nya befalsordningen
for det militära försvaret.

I
propositionen föreslås också att regeringen får vidgade befogenheter att
besluta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1988-11-23 Bordläggning: 1988-11-23 Hänvisning: 1988-11-24 Motionstid slutar: 1988-12-08
Förslagspunkter (14)